QUANTS NENS DE LA CLASSE COMPLEIXEN ANYS EL MATEIX DIA?

O complien? (Per als quals ja fa temps que vam deixar l’escola).

La Paradoxa de l’Aniversari

Sabies que en un grup de només 23 persones hi ha una probabilitat del 50% que almenys dues persones comparteixin la mateixa data d’aniversari? Encara que pugui semblar sorprenent, és un resultat ben conegut en probabilitat. A mesura que el nombre de persones en el grup augmenta, la probabilitat que almenys dues persones comparteixin la mateixa data d’aniversari s’acosta ràpidament al 100%. Per exemple, amb 70 persones, la probabilitat és del 99.9%.

La probabilitat no és el fort de la intuïció humana, però la intuïció matemàtica sí que resulta útil en molts altres casos.

Categories: