CPS : CONCRET, PICTÒRIC, SIMBÒLIC

 

 

Els problemes matemàtics plantejats s’aborden en tres fases diferents, cadascun amb major grau d’abstracció. El problema es manipula, es representa amb dibuixos i finalment amb nombres.

CPA

CONCRET: es posa a disposició de l’alumne el material manipulatiu i li demanem, per exemple, que agafi primer 2 peces i després 3. A continuació les posa totes juntes i finalment quan les torna a comptar comprovarà que n’hi ha 5.

concret3

PICTÒRIC: l’alumne dibuixa un model il·lustrat per representar les quantitats i resoldre el problema.

pictoric

SIMBÒLIC: quan l’alumne ja ha identificat les diferents magnituds (3 i 2), les ha juntades (sumades) i ha arribat a un resultat… tradueix l’experiència concreta i pictòrica a algoritmes/números/signes.

simbolic

En resum, es comença “tocant” el problema, i s’acaba amb la representació numèrica. Una aproximació millor a les matemàtiques.