HORARIS I PREUS

HORARIS

Hi ha dos tipus d’horaris:

–          Atenció al públic: de dilluns a divendres de 15:00-17:00 hores. A més, es poden concertar cites a qualsevol moment que no hi hagi classe.

–          Hores de classe, durant les quals no es podran rebre visites.

horari 2

El programa és circular, això vol dir que els continguts es presenten en diversos moments amb un nivell d’abstracció (representació simbòlica amb números i signes) cada vegada més gran. D’aquesta manera a l’escola sempre hi ha disponible el plantejament adequats al nivell de cada nen.

Els divendres es dedicaran a presentacions i tallers o reunions amb pares.

PREUS

Pel curs 2019-2020 hi ha un preu de 52 euros al mes i la matrícula és gratuïta.