INTEL·LIGÈNCIA MATEMÀTICA

La intel·ligència lògico-matemàtica és la capacitat per utilitzat els números de manera efectiva i de raonar adequadament emprant el pensament lògic. És un dels tipus d’intel·ligència segons la classificació de Howard Gardner, creador de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Així doncs, consisteix en saber solucionar problemes a través del raonament. Els alumnes amb aquesta habilitat són ràpids passant de la representació simbòlica (signes i números) als conceptes concrets (magnituds, el tot i la part, …).

Un alumne que té dificultats per passar del simbòlic al concret no pot “pensar en abstracte” i li mancaran estratègies per solucionar problemes.

concret2

simbolic2

Des de la perspectiva de la psicologia evolutiva, els alumnes menors de dotze anys necessiten manipular els objectes dels enunciats dels problemes per poder entendre’ls, ja que no disposen de les habilitats per “pensar en abstracte”.