I AQUÍ ESTÀ EL NOSTRE NÚMERO SECRET…

– Un número de cinc xifres.                                                           _  _ . _  _  _

– És imparell i múltiple de 5.                                                         _  _ . _  _  5

– És un número “capicúa”.                                                            5  _ . _  _  5

– La xifra de les unitats i de les desenes sumen 7.               5  2 . _  2  5

– La suma de totes les seves xifres és 17.                                5  2 . 3  2  5

Categories: